header banner
Default

BLOX | Nieuws: Die wêreld se grootste Bitcoin-mynmaatskappy weier om sy werknemers vergoeding te betaal


Een van de grootste Bitcoin-mijnbouwfabrikanten zit in een financiële crisis, zo meldt een Chinese reporter. Het Chinese bedrijf Bitmain kan daarom de lonen van hun werknemers niet meer uitbetalen. Wat is hier aan de hand?

Salarissen opgeschort

VIDEO: Top 5 Largest BITCOIN MINES on Earth
Glame TOP 5

Bitmain, ‘s werelds grootste fabrikant van Bitcoin-mijnbouwmachines, heeft aangekondigd dat het de salarissen van sommige van zijn werknemers niet uit gaat betalen. Ze zouden namelijk niet genoeg cashflow hebben om dit te kunnen. Sindsdien hebben verschillende bronnen hebben bevestigd dat deze verklaring juist is, zo meldt de Chinese reporter Wu Blockchain.

Exclusive: Bitmain, the largest Bitcoin mining machine manufacturer, issued a notice on October 3 that since the company's operating cash flow has not yet turned positive in September, it has decided to suspend the payment of part of the salary of all employees in September.… pic.twitter.com/B4h4sWvQQS

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 8, 2023

“Bitmain […] heeft op 3 oktober een bericht uitgegeven dat – aangezien de operationele cashflow van het bedrijf in september nog niet positief is geworden – het heeft besloten om de betaling van een deel van het salaris van alle werknemers in september op te schorten”, aldus Wu Blockchain.

Dit nieuws komt kort na de Bitmain conferentie in Hong Kong, waar ze een nieuwe Bitcoin Mining machine onthulde (de Antminer S21). Er werd uitgekeken naar deze lancering, omdat Bitmain een zeer belangrijke rol vervuld in de wereldwijde mining van Bitcoin.

Waarom zijn er problemen?

VIDEO: Inside the Largest Bitcoin Mine in The U.S. | WIRED
WIRED

De cryptocurrency mining-industrie worstelt momenteel namelijk met historisch lage hash-prijzen (hoeveel inkomsten ze krijgen voor hun computerkracht). Bitcoin mining werkt hierdoor in veel gevallen niet meer winstgevend, waardoor miners over de hele wereld het moeilijk krijgen. Ze worden gedwongen om zich aan te passen aan de veranderende omgeving.

Er werd gedacht dat de onlangs uitgebrachte Antminer S21-apparaten van Bitmain in dit opzicht nuttig kunnen zijn voor mijnbouwers, al is het nog niet bekend hoe de crisis binnen het bedrijf de productie van apparaten zal beïnvloeden.

Bitmain vertrok uit Nederland

VIDEO: How much Money does a Multi Million Dollar Bitcoin Mining Facility Make?
Finance Unfolded

Het is niet de eerste keer dat het bedrijf in financiële problemen verkeert. In december 2018 ontsloeg het bedrijf ongeveer de helft van zijn 3000 medewerkers. Sindsdien heeft het zijn kantoren in Israël en Nederland gesloten

Ook de mijnbouwoperaties in de Verenigde Staten aanzienlijk verminderd. In februari 2019 had Bitmain naar verluid ook ongeveer 500 miljoen dollar verloren in het derde kwartaal van 2018.

Stem jij BLOX naar de top? Laat je horen en maak kans op een prijs!

VIDEO: BLOX ACTIE: 10% RENDEMENT OP XRP! | BTC naar 110.000 USD volgens data | Crypto nieuws vandaag | #987
BLOX

Geniet jij dagelijks van BLOX? Laat dan van je horen! BLOX is namelijk maar liefst twee keer genomineerd voor Website van het jaar in de categorieën ‘Financieel’ en ‘Financiële apps’! En om deze prijzen daadwerkelijk in de wacht te slepen, hebben wij jouw stem dubbel nodig. Stem dus snel op zowel de site als op onze app en maak ook nog eens kans op toffe prijzen! Stemmen kan tot en met 20 oktober. Kunnen we rekenen op jouw support?

Sources


Article information

Author: William Lopez

Last Updated: 1700092682

Views: 1084

Rating: 3.9 / 5 (52 voted)

Reviews: 96% of readers found this page helpful

Author information

Name: William Lopez

Birthday: 1914-06-01

Address: 085 Gina View Suite 472, New Melody, WV 03322

Phone: +4442265287362322

Job: Veterinarian

Hobby: Puzzle Solving, Chess, Skydiving, Playing Guitar, Sewing, Fishing, Soccer

Introduction: My name is William Lopez, I am a honest, dedicated, priceless, transparent, striking, Adventurous, Colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.