header banner
Default

BTCTurk: Kısa vadede halka arz yapmayı düşünmediğimizi belirtmek isteriz


Kripto para piyasalarında borsaların halka arz planları gündeme gelirken, BTCTurk CEO'su Özgür Güneri halka arza inandıklarını ama çok kısa vadede bir halka arz planlarının olmadığını söyledi

VIDEO:

BTCTurk: Çok kısa vadede halka arz düşünmüyoruz

Kripto para piyasalarında Coinbase'in başvurusuyla Borsaların halka arzları gündeme gelirken, BTCTurk de konuya sıcak yaklaşmasına rağmen çok kısa vadede halka arzı planlamıyor.

Bloomberg HT yayınına katılan BTCTurk CEO'su Özgür Güneri sermaye piyasaları kökenli biri olarak halka arza inandığını, uygun koşullar oluştuğunda halka arzın gündeme gelebileceğini söyledi. Güneri çok kısa vadede halka arz planlarının olmadığını belirtti.

Sources


Article information

Author: Patrick Cox

Last Updated: 1699980242

Views: 797

Rating: 4.2 / 5 (44 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patrick Cox

Birthday: 1952-10-06

Address: 9067 Kimberly Port Apt. 637, East Gregory, MI 55053

Phone: +4237608484561907

Job: Forensic Scientist

Hobby: Arduino, Cooking, Camping, Playing Chess, Cross-Stitching, Beekeeping, Aquarium Keeping

Introduction: My name is Patrick Cox, I am a frank, intrepid, courageous, artistic, Colorful, Adventurous, spirited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.