header banner
Default

Dit is hoe belastinginkomsten en crypto in 2023 werken - BLOX | Nieuws


Het is weer maart en dat betekent dat het mooie weer langzaam richting Nederland komt, maar ook dat je belastingaangifte moet doen bij de Belastingdienst. Veel mensen hebben nog altijd onterecht het idee dat je crypto, vanwege zijn decentrale aard, niet hoeft mee te nemen in de aangifte.

Helaas moet dat wel en in dit artikel leggen we je haarfijn uit hoe dat werkt en waar je precies rekening mee moet houden.

Belasting betalen over crypto

VIDEO: Moet je belasting betalen over Bitcoin? | Belastingaangifte & Crypto, hoe werkt het precies?
BLOX

Het is je vast bekend dat Nederland een boxen-systeem kent als het over de belasting gaat. Wat crypto betreft kan jouw decentrale vermogen in box 1 of box 3 vallen. Voor de meeste mensen gaat het om box 3. Alleen als jij actief handelt in crypto of miner bent en de inkomsten hieruit jouw primaire bron van inkomsten zijn of als je jouw salaris in crypto ontvangt, dan valt het voor jou in box 1.

In alle andere gevallen valt jouw crypto-vermogen net als andere beleggingen en je spaargeld in box 3. Dat is gunstig, wat in box 1 betaal je een stuk meer belasting over je crypto-vermogen. Mocht je dus twijfelen over in welke box jij valt? Probeer het dan zo te beargumenteren dat je in box 3 terechtkomt.

De belasting in box 3

VIDEO: Hoe betaal je 0 belasting op Cryptocurrency Inkomsten? #shorts
Boekhouderstotaal

Nu we weten dat de meeste mensen in box 3 terechtkomen, is het tijd om die box eens nader onder de loep te nemen. Hoeveel belasting moeten we dan precies betalen en hoe werkt dat?

We beginnen met het goede nieuws. Over de eerste 50.000 euro aan vermogen hoef je in box 3 namelijk geen belasting te betalen. Als jouw volledige vermogen – spaargeld, aandelen, crypto en andere bezittingen minus jouw schulden – onder de 50.000 euro blijft, dan hoef je hierover geen belasting te betalen. Als je een partner hebt ligt dat heffingsvrije vermogen zelfs op 100.000 euro.

Ook als jouw vermogen wel boven die grens uitkomt, dan hoef je over de eerste 50.000 euro geen belasting te betalen. Wat dat betreft gaat het dus, zeker voor beginnende investeerders, om een hele gunstige belastingregeling.

Op het moment dat jouw totale vermogen wel boven de grens van 50.000 euro uitkomt (of 100.000 euro in het geval van een partner), moet je dus belasting betalen over je crypto-vermogen. De onderstaande grafiek toont de percentages die je bij bepaalde bedragen moet afstaan.

Stel dat jij bijvoorbeeld een vermogen van 100.000 euro hebt aan crypto, aandelen en spaargeld. Dan trek je daar eerst het heffingsvrije deel van af en houd je nog 50.000 euro aan belastbaar vermogen over.

Vervolgens betaal je over 67 procent van die 50.000 euro een belastingtarief van 0,03 procent en over 33 procent van dat bedrag een belastingtarief van 5,69 procent. Effectief betaal je over die 50.000 euro een belastingtarief van 1,898 procent.

Met dat percentage van 1,898 procent kom je uit op een bedrag van 949 euro aan vermogensbelasting als je een totaal vermogen van 100.000 euro bezit. Zo zie je maar dat de vermogensbelasting in Nederland, zeker als je in de lagere schijven valt, nog behoorlijk gunstig is.

Waarom 1 januari zo belangrijk is

VIDEO: CRYPTO BELASTING 2022: Wanneer moet ik dit ingevuld hebben & hoe werkt het? (Belasting Ontduiken?)
Corné Marchand

Voordat we afsluiten is het nog belangrijk om te weten hoe je jouw vermogen precies moet berekenen. Dit doe je namelijk niet door naar de huidige stand van je vermogen te kijken. We doen deze maand namelijk belastingaangifte over het jaar 2022.

De Belastingdienst gebruikt 1 januari als peildatum, wat betekent dat jij jouw vermogen moet berekenen op basis van de stand van zaken van 1 januari 2022. Het is dus handig om ieder jaar op 1 januari even de balans op te maken, zodat je precies weet wat je het jaar daarop aan vermogen moet invullen bij de Belastingdienst.

Hoe helpt BLOX jou?

VIDEO: Crypto Taxes Explained For Beginners | Cryptocurrency Taxes
ClearValue Tax

Allereerst open je BLOX en dan ga je naar je ‘Instellingen’. Dat is het vierde icoontje onder in het scherm. Hierna ga je naar ‘Mijn gegevens’ en dan naar ‘Jaaroverzichten.’ Kies 2023 en dan zie je de totale waarde van je kluis op 1 januari van dat jaar. Nu hangt het af van welke telefoon je hebt.

Android: Houd de onderste volumeknop ingedrukt en druk tegelijkertijd op de aan/uitknop. Houd beide knoppen een paar seconden vast. Je screenshot verschijnt nu in de Galery-app onder ‘Screenshots’. Het kan ook zijn dat Google deze voor je in de cloud opslaat.

iPhone: Druk op de knop aan de rechterkant van je telefoon. Druk gelijktijdig op de bovenste volumeknop en houd de twee knoppen eventjes ingedrukt om een foto van je scherm te nemen. Je vindt je screenshot terug in je galerij of iCloud.

Je kan uiteraard ook inloggen via de webbrowser van je laptop of computer, naar je instellingen gaan en daar een screenshot van maken.

Heb je ook crypto bij andere partijen staan, of beheer je met je eigen wallet crypto? Maak hier ook een screenshot van. Uiteindelijk moet je dit allemaal bij elkaar optellen.

Sources


Article information

Author: Alexandra Campbell

Last Updated: 1703771642

Views: 1264

Rating: 4.5 / 5 (114 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Alexandra Campbell

Birthday: 1924-07-08

Address: 067 Jeffrey Harbors, North Claudia, WI 32911

Phone: +4624713868214779

Job: Dentist

Hobby: Video Editing, Woodworking, Geocaching, Quilting, Tea Brewing, Hiking, Coin Collecting

Introduction: My name is Alexandra Campbell, I am a venturesome, irreplaceable, variegated, valuable, welcoming, forthright, Gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.