header banner
Default

Forsker: I Danmark skjuler de rikeste familiene 60 milliarder dollar i skattely


En fjerdedel af formuen hos landets rigeste er skjult i skattely, vurderer forskere i ny rapport.

Tusindvis af skjulte konti blev afsløret her i Panama sidste år, blandt andet i DR-dokumentaren "Det store skattelæk". Nu kan ny rapport dokumentere, at de mest velhavende i størst omfang gemmer penge i skattely. (Foto: © DR Dokumentar, Type 2)

De mest velhavende familier i Danmark har i stort omfang gemt formuer i skattely.

Forskeren bag et nyt forskningsprojekt, der har kortlagt formuer i skattely i Norge, Sverige og Danmark, skønner, at de rigeste familier herhjemme har skjult 60 milliarder kroner for Skat på konti i skattely.

- Vi kan se i papirerne fra Swiss Leaks (lækkede bank-papirer, red.), at det i vid udstrækning er de allerrigeste, der har gemt deres penge i skattely. Oversat til danske forhold betyder vores resultater, at de rigeste 320 familier, som alle har en formue over 250 millioner kroner, har gemt en fjerdedel af deres formue i skattely, forklarer Niels Johannesen, der er lektor i økonomi ved Københavns Universitet.

Man bør dog tage højde for, at der er en række usikkerheder forbundet med sådan et skøn.

Forskerne har kortlagt, hvem der har konti i skattely, på baggrund af lækkede oplysninger om skattely fra den schweiziske bank HSBC, som forskerne har kombineret med oplysninger fra skattemyndigheder i Norge, Sverige og Danmark.

Rapporten bliver fremlagt på en høring om skattely på Christiansborg af Niels Johannesen, der har arbejdet på undersøgelsen i fire år sammen med forskere fra Berkeley i USA og Norwegian University of Life Science.

Stort læk af skatte-papirer

VIDEO: Rigets Rødder - Danmarks Istid
Underground Geocenter

Holdet af forskere har fået adgang til oplysningerne om skattekonti i banken HSBC i Schweiz, som blev lækket til en international sammenslutning af journalister og udgivet for godt to år siden.

Og derpå sammenholdt de oplysninger med myndighedernes oplysninger om skat for de danskere, svenskere og nordmænd, som havde konti hos HSBC.

Undersøgelsens beskrivelser bekræftes af Torben Bagge, der er skatteadvokat hos TVC Advokatfirma og ekstern lektor på Aarhus Universitet.

Han rådgav en række velhavere, da der i Danmark for fire år siden var en forsøgsordning med en form for amnesti til folk med penge i skattely.

- Da konstaterede vi også, at det typisk var relativt velhavende folk, der gjorde brug af den her ordning, og som dermed havde penge i skattely, forklarer Torben Bagge.

Rig dansker skjulte 500 millioner

VIDEO: DO IT FOR MOM Do it for Denmark 2 Spies Rejser
Epic Funny

Torben Bagge er ikke i tvivl om, at der er ”enorme summer” i skattely.

- En af de største sager, jeg har hjulpet med, det var over en halv milliard kroner, vi flyttede fra udlandet til Danmark, fortæller skatteadvokaten.

Debatten om skattely er det seneste år blusset op i Danmark og mange andre lande. Det skete især efter afsløringerne af de såkaldte Panama Papers.

Sideløbende er det blandt andet kommet frem, at også den amerikanske bank Goldman Sachs tilsyneladende fører overskuddet fra salget af deres aktier i danske DONG via Luxembourg til Cayman Island, som betegnes som skattely.

For nylig vedtog et bredt flertal i Folketinget en ny skrappere kurs overfor skattely. Ligesom der I EU er vedtaget flere tiltag, som skal bekæmpe brugen af skattely.

Skat: Vi har fokus på velhavere

VIDEO: Danmark bliver medlem af EU’s forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde – hvad nu? (english video)
DIISpublish

Hos Skat forsikrer direktør for indsats Jim Sørensen, at Skat har fokus på de rigeste danskere.

- Vores fokus på de allerstørste selskaber og de største skatteydere er helt rigtigt, og det skal vi blive ved med at have, siger Jim Sørensen.

Men han ser alligevel frem til at kunne bruge den ny kortlægning i kampen mod skattely.

- Et forskningsprojekt som det her vil være værdifuld viden for vores arbejde med skattely fremover. Vi skal jo have fundet ud af hvad der sker, så vi kan forebygge, at det her sker fremadrettet. Vi synes sådan noget forskning er vigtigt og utrolig afgørende for, at man kan få et fair skattesystem fremadrettet, forklarer Skats indsatsdirektør.

Rettelse: Af den tidligere udgave af artiklen fremgik det, at de 320 rigeste danske familier har skjulte formuer i skattely. Det er upræcist, så det er ændret. Det var desuden ikke formuleret klart nok, at der er tale om et skøn foretaget på baggrund af hovedkonklusionerne i forskningsprojektet. Endelig har vi fjernet to grafikker fra artiklen, da de bidrog til uklarheden, og passage om usikkerheder i forbindelse med skøn er desuden indsat. Den korrekte udlægning fremgår af artiklen.

Sources


Article information

Author: Melissa Wood

Last Updated: 1698246842

Views: 1126

Rating: 3.9 / 5 (96 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Melissa Wood

Birthday: 1981-08-20

Address: 0377 Willis Village Apt. 897, Curryhaven, MO 69727

Phone: +4430846174571455

Job: Physiotherapist

Hobby: Beekeeping, Badminton, Stargazing, Poker, Survival Skills, Quilting, Juggling

Introduction: My name is Melissa Wood, I am a artistic, dazzling, lively, brilliant, spirited, apt, vivid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.