header banner
Default

Bistronome Des Arts reageert op activisten door foie gras van het menu te verwijderen; de focus ligt nu op Brasserie Marie


logoduic.png?auto=format&ch=Width%2CDPR%2CSave-Data&fit=max&ixlib=php-1.2

Het Utrechtse restaurant Bistronome Des Arts is uiteindelijk gezwicht voor de acties van de dierenactivisten en heeft besloten de foie gras van het menu te halen. De eigenaresse, die samen met haar 11-jarige zoontje boven de zaak aan de Lijnmarkt woont, zei zich niet meer veilig te voelen. “Deze demonstranten verdierlijken mensen en vermenselijken dieren.” Ondertussen hebben de activisten de pijlen op een andere Utrechtse horecazaak gericht.

Het Utrechtse restaurant Bistronome Des Arts is uiteindelijk gezwicht voor de acties van de dierenactivisten en heeft besloten de foie gras van het menu te halen. De eigenaresse, die samen met haar 11-jarige zoontje boven de zaak aan de Lijnmarkt woont, zei zich niet meer veilig te voelen. “Deze demonstranten verdierlijken mensen en vermenselijken dieren.” Ondertussen hebben de activisten de pijlen op een andere Utrechtse horecazaak gericht.

Het begon volgens de eigenaresse van Bistronome Des Arts, die vanwege haar veiligheidsgevoel niet met naam in de krant wil, allemaal ongeveer een jaar geleden met een anonieme brief. Daarin werd geëist dat het restaurant foie gras van het menu moest halen. “Ik had het vermoeden dat die brief door een verward persoon was geschreven en heb hem destijds dan ook weggegooid zonder er veel aandacht aan te besteden.”

Vervolgens zag de ondernemer dat er demonstranten voor haar deur begonnen te verschijnen. “In het begin was dat wel even wennen, maar we leven ten slotte in een vrij land dus op zich vond ik dat wel prima. In september echter zag ik dat de tekst ‘stop foie gras’ met graffiti op mijn rolluik was gespoten en dat ging te ver. Ik heb toen ook aangifte gedaan, maar daar heb ik nooit meer iets over gehoord.”

Bezetting

Uiteindelijk gingen de dierenactivisten nog een stap verder door op vrijdagavond 6 januari Bistronome Des Arts te bezetten. “Met deze actie wil Active for Justice aandacht vestigen op het dierenleed dat met foie gras gemoeid is en de discussie omtrent de verkoop van dit product aanzwengelen”, was destijds te lezen in een reactie van de demonstranten. De politie heeft die avond uiteindelijk zeven personen gearresteerd; zes voor huisvredebreuk en een omdat deze zich niet kon of wilde identificeren.

De eigenaresse van Bistronome Des Arts zegt zich mede door deze actie niet meer veilig te voelen. “Mijn zoontje moest huilen en was helemaal in paniek. Tot op de dag van vandaag voelt hij zich niet veilig. Zeker niet toen afgelopen zaterdag weer dezelfde demonstranten voor mijn zaak stonden. Het lijkt erop dat niet alleen mensen met te weinig vrijheid zich wenden tot terrorisme, maar dat mensen die te veel vrijheid hebben dat ook doen.”

Over foie gras zegt de ondernemer het volgende: “Wie ben ik om het te verbieden, zolang het bij wet is toegestaan? Ik wil mijn macht niet uitoefenen boven de wet, dit in tegenstelling tot de demonstranten. Daarnaast snap ik niet dat zij bij een kleine ondernemer zoals ik hun punt wilden maken. Doe dat dan bij een groothandel, grote producten of de beleidsmakers in Den Haag.”

Brasserie Marie

De ondernemer zegt zich tot slot in de steek gelaten te voelen door de gemeente en politie. “Ik snap bijvoorbeeld niet dat die activisten begin januari niet direct uit mijn zaak zijn gehaald, maar dat het 2,5 uur heeft geduurd. Daarnaast snap ik niet dat de gemeente dezelfde groep afgelopen zaterdag weer een vergunning heeft gegeven om voor mijn zaak te demonstreren.” In Nederland is echter geen vergunning nodig om te demonstreren.

De actievoerders noemen het besluit van de eigenaresse van Bistronome Des Arts een ‘overwinning voor de dieren’. Active for Justice zegt de pijlen nu te richten op een ander Utrechts restaurant. “Op naar Brasserie Marie! Dit restaurant weet heel goed dat foie gras eigenlijk niet meer kan, en heeft het daarom niet eens op het menu staan. Ze bieden dit gruwelijk product aan als een ‘guilty pleasure’ waar je naar kunt vragen. Schandalig.”

Gekoppelde berichten

VIDEO: Foie gras back on the menu at California restaurants
CBS Evening News

Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht
Schrijf je hier in!

Sources


Article information

Author: Angela Scott

Last Updated: 1699634642

Views: 1132

Rating: 4.1 / 5 (55 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Angela Scott

Birthday: 1939-10-13

Address: 2640 Jean Well Apt. 862, North Jessica, WV 26916

Phone: +4787940345524449

Job: Museum Curator

Hobby: Graphic Design, Video Editing, Chocolate Making, Table Tennis, Cross-Stitching, Photography, Kite Flying

Introduction: My name is Angela Scott, I am a dedicated, transparent, frank, variegated, Gifted, courageous, proficient person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.