header banner
Default

Het notariaat bereidt zich voor op "digitale erfenissen", zoals paswoorden, bitcoins of online accounts, als iemand sterft


Table of Contents

  Hasselt -

  Begrafenisondernemers krijgen vragen van erfgenamen of ze met de duimafdruk van de overledene diens smartphone nog kunnen ontgrendelen. Huizen, bankrekeningen en kostbare vazen verdelen is dagelijkse kost, maar wat met digitale bestanden, paswoorden, online accounts, bitcoins ...? Notaris Carol Bohyn geeft antwoord op enkele cruciale vragen.

  Sources


  Article information

  Author: Catherine Graham

  Last Updated: 1699647122

  Views: 1022

  Rating: 3.5 / 5 (90 voted)

  Reviews: 95% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Catherine Graham

  Birthday: 1983-05-07

  Address: 129 Elizabeth Garden, Jeffmouth, PA 21009

  Phone: +3614177100033536

  Job: Biologist

  Hobby: Skydiving, Backpacking, Kite Flying, Bird Watching, Woodworking, Cooking, Knitting

  Introduction: My name is Catherine Graham, I am a talented, venturesome, treasured, sincere, radiant, enterprising, unyielding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.