header banner
Default

In ruil voor cryptocurrency scannen mensen vaak hun ogen


Het controversiële project van Worldcoin boekt een opmerkelijk succes in Chili. Al meer dan 200.000 Chilenen hebben hun ogen laten scannen door de ‘Orbs’ van Worldcoin in ruil voor gratis crypto.

Deelnemers aan dit initiatief laten vrijwillig hun ogen scannen, wat resulteert in de verzameling van biometrische gegevens. Als beloning voor hun deelname ontvangen ze WLD-tokens, de cryptocurrency van Worldcoin.

Een 29-jarige Chileen was één van de velen nieuwsgierigen die zich aangetrokken voelde om zijn oog te laten scannen. Al in september 2022 liet hij zijn ogen scannen, niet wetende dat de WLD-munt ooit waarde zou krijgen.

Opvallend is dat hij de gegevensverzameling van Worldcoin als minder doordringend beschouwt dan die van andere bedrijven. De Chileen merkte op dat hij bij dit initiatief tenminste iets krijgt voor de verstrekte informatie:

“Na een beetje lezen ontdekte ik dat hun gegevensverzameling minder invasief is dan wat andere bedrijven doen. Dit deed me denken: ‘Nou, ik krijg tenminste iets voor deze informatie.’”

🎁 Cadeautje: Nederlands bedrijf geeft iedereen deze maand 2 maanden gratis mining Advertentie Rollman Mining

Worldcoin crypto populair in opkomende economieën

VIDEO: Would You SCAN Your EYE for Crypto?
Coin Bureau Clips

Het project van Worldcoin heeft een grote investeerdersachterban. Uit onderzoek blijkt dat het belonen voor deelname aan dit project een groot succes is. Het scannen van je ogen levert momenteel 25 WLD-munten op, wat op het moment van schrijven een waarde bedraagt van $42,75.

In Chili is dit een aanzienlijke som geld. Het minimumloon bedraagt in dit land slechts 460.000 Chileense peso’s per maand, oftewel zo’n 500 euro.. Dit maakt het initiatief van Worldcoin om 8% gratis loon te ontvangen erg aantrekkelijk onder de Chileense bevolking.

Het project heeft vergelijkbare successen geboekt in andere opkomende economieën, zoals Argentinië en Kenia. Ook in deze landen trekken de hoge inflatiecijfers en lage lonen mensen aan om deel te nemen aan dit project. Argentinië kende na de lancering een ware Worldcoin explosie.

Kenia verbied oogscan van Worldcoin

VIDEO: ChatGPT boss launches eyeball scanning crypto project - BBC News
BBC News

In Kenia werden volgens de lokale media al 350.000 registraties gemeld. Dit is echter geen verrassing in het land waar het minimumloon nauwelijks $100 bedraagt. De autoriteiten van Kenia hebben echter sinds deze enorme berg aan registraties de activiteiten van Worldcoin verboden. Het probleem met de privacy gevoeligheid werd in dit land wel herkend.

In een land als Chili heeft Worldcoin echter verrassend weinig regelgevende weerstand ondervonden, ondanks de controversiële aard van het project. Het land staat bekend om zijn economische vrijheid en een bloeiende tech-sector. Chili blijft voorlopig één van de weinige plaatsen waar Worldcoin ongehinderd kan blijven opereren.

Dit bijzondere project brengt zowel bewonderaars als critici in de crypto-gemeenschap in beroering. Er wordt op dit moment volop onderzoek verricht naar de ambitie van Worldcoin vanwege de grote privacy complicaties.

Sources


Article information

Author: Luis Vasquez

Last Updated: 1697885522

Views: 763

Rating: 4.3 / 5 (48 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Luis Vasquez

Birthday: 1937-05-11

Address: 5545 Kirsten Forest, Moralesshire, NM 11720

Phone: +4543340337289624

Job: Accountant

Hobby: Writing, Sculpting, Dancing, Bird Watching, Playing Guitar, Badminton, Robotics

Introduction: My name is Luis Vasquez, I am a treasured, fearless, Open, rare, dedicated, resolved, vibrant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.