header banner
Default

Mobiquity: "Traditionele banken maken inhaalslag op duurzaamheid"


Table of Contents

Traditionele banken zijn bezig een inhaalslag te maken op nieuwkomers als het gaat om duurzaamheidsbeleid. Dat blijkt uit onderzoek van Mobiquity onder 602 topmanagers van banken in Australië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Nederland. Het digitaliseringsproces, minder kantoren en meer papier vormen daarbij belangrijke pijlers.

Nieuwe banken – denk bijvoorbeeld aan bunq – zijn opgericht vanuit een ‘digital first’ gedachte of vanuit een duurzaamheidsprincipe. Digitaal bankieren vormt daarbij voor velen de norm, waardoor dergelijke neo-banken zich kunnen richten op andere initiatieven. Bijvoorbeeld hun klanten de mogelijkheid te bieden hun uitstoot te compenseren door bomen te planten.

Peter-Jan van de Venn, VP Global Digital Banking bij Mobiquity, is positief over het feit dat banken steeds meer bezig zijn met duurzame initiatieven. Tegelijkertijd noemt hij het verontrustend dat banken het meten van deze groene initiatieven niet op orde hebben. “Iets meer dan de helft van de banken in Nederland meet de impact van hun initiatieven. Dit terwijl nieuwe technologieën als data-analyse, blockchain en kunstmatige intelligentie kunnen helpen om de impact te meten.”

Traditionele banken maken inhaalslag op duurzaamheid

Meten is weten

VIDEO: Are FinTechs the New Traditional Banks? | Solomon Ayodele | TEDxFUTA
TEDx Talks

Mobiquity beargumenteert dat neo-banken de vruchten plukken van hun duurzame manier van bankieren. Ze zouden beter in staat zijn hun klanten te behouden, over een efficiëntere bedrijfsvoering beschikken en sneller kunnen innoveren omdat ze al gebruik maken van digitale producten en oplossingen.

Hoewel de coronacrisis het digitaliseringsproces van traditionele banken flink versnelde, zou men zich ook steeds meer bewust worden van de meerwaarde van duurzaam bankieren. Zowel klanten als werknemers hechten er steeds meer waarde aan dat een bank over een ESG-vriendelijk beleid beschikt.

“Ook al zien enkele traditionele banken soortgelijke resultaten als hun uitdagers, zonder een complete ESG-strategie te implementeren valt het niet te verwachten dat traditionele banken op hetzelfde niveau komen als de nieuwe banken. En een goede strategie begint met het meten van je resultaten”, besluit Van der Venn.

Sources


Article information

Author: Miranda Matthews

Last Updated: 1699956723

Views: 521

Rating: 3.6 / 5 (74 voted)

Reviews: 99% of readers found this page helpful

Author information

Name: Miranda Matthews

Birthday: 2002-05-28

Address: 274 Ashley Plains Suite 405, East Veronica, NJ 16631

Phone: +4158498718425974

Job: Civil Engineer

Hobby: Ice Skating, Gardening, Painting, Beer Brewing, Writing, Role-Playing Games, Orienteering

Introduction: My name is Miranda Matthews, I am a courageous, ingenious, lively, expert, steadfast, unwavering, audacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.