header banner
Default

Inviter interesserede til at besøge byggepladsen


Table of Contents

  På søndag den 29. oktober afholder Banedanmark åben byggeplads ved Kong Frederik IX's bro over Guldborg Sund. 

  Broen, der blev bygget i 1962, skal udvides med et ekstra jernbanespor, så den er klar til fremtidens dobbeltsporede bane mellem Ringsted og Femern. 

  Banedanmark står klar til at modtage gæster fra klokken 10.00 til 14.00. 

  - Det er et spændende projekt at arbejde på, og i Banedanmark glæder vi os rigtig meget til at fortælle alle interesserede, hvad vi laver, og hvordan vi skaber broen. 

  - Vi støber blandt andet broelementerne lokalt på byggepladsen, og bropillerne skal vi støbe direkte i vandet, siger Mette Koch Sonnenborg, der er projektleder i Banedanmark.

  Sources


  Article information

  Author: Hannah Payne

  Last Updated: 1699303322

  Views: 1009

  Rating: 4.4 / 5 (95 voted)

  Reviews: 81% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Hannah Payne

  Birthday: 1982-11-12

  Address: 777 Danielle Union Apt. 221, Susanton, WY 34723

  Phone: +4634425887245870

  Job: Article Writer

  Hobby: Aquarium Keeping, Wildlife Photography, Web Development, Running, Metalworking, Gardening, Quilting

  Introduction: My name is Hannah Payne, I am a brilliant, daring, unswerving, strong-willed, enterprising, candid, dear person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.