header banner
Default

Grote verschillen tussen sterrenrestaurants zijn dat je het goedkoopst kunt eten en de prijs kunt verlagen


Table of Contents

  De Slagmolen in Oudsbergen, met twee sterren het beste restaurant in Limburg. — © luc daelemans

  Ons land telt meer sterrenrestaurants dan ooit tevoren. En zo is er dus ook meer kans voor jou en mij om eens in een sterrenrestaurant te gaan eten. Al kan dat doorgaans niet voor een appel en ei, letterlijk en figuurlijk. Of toch? Wij verzamelden de prijzen van alle bekroonde Limburgse restaurants en verklappen tips voor een goedkoper etentje.

  Lise Smout en Chris Snick

  Sources


  Article information

  Author: Cassandra Esparza

  Last Updated: 1702031761

  Views: 1016

  Rating: 4.1 / 5 (51 voted)

  Reviews: 90% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Cassandra Esparza

  Birthday: 2018-11-02

  Address: 43179 Murray Canyon Apt. 006, Gilmorehaven, CA 42019

  Phone: +4855349984890248

  Job: Marketing Manager

  Hobby: Running, Cocktail Mixing, Beekeeping, Chess, Golf, Yoga, Chess

  Introduction: My name is Cassandra Esparza, I am a frank, Precious, expert, courageous, esteemed, unguarded, accessible person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.