header banner
Default

Waarom Elon Musk nie die skuld het aan die huidige cryptocurrency-ineenstorting nie?


De cryptomarkt laat overwegend rode cijfers zien, wat veel beleggers tot nadenken stemt. Bitcoin (BTC) heeft in de laatste 24 uur een daling van 7,6% ondergaan. XRP, een van de hardst getroffen valuta’s, noteert op het moment van schrijven een verlies van 14%. Gezien deze neerwaartse trend vragen veel investeerders zich af wat de oorzaak is van deze daling.

Community verdenkt SpaceX en China Evergrande

Op social media gaat het onder crypto fanaten los en wordt er gespeculeerd over wie er verantwoordelijk is voor de verkoop van grote volumes aan crypto.

Bitcoin balans SpaceX

SpaceX is voor velen verdachte nummer 1. Het bedrijf van Elon Musk bleek namelijk in 2021 en 2022 in totaal $373 miljoen BTC op de balans te hebben staan. Mediabedrijf The Wall Street Journal meldde, hoewel dit niet definitief is bevestigd, dat het bedrijf zijn voorraad aan de digitale munt waarschijnlijk volledig verkocht heeft. De exacte timing van de verkoop door SpaceX blijft onbekend te midden van fluctuerende crypto markttrends. 

Faillissement China Evergrande

Daarnaast werd er ook gewezen naar het faillissement van China Evergrande, een Chinese vastgoedontwikkelaar. De enorme schuld van Evergrande is gelijk aan 2% van China’s BBP, wat uitkomt op bijna $400 miljard. Die schuld is verspreid over talrijke financiële instellingen en roept zorgen op over wereldwijde financiële impact. Vergelijkingen met de val van Lehman Brothers liggen niet ver van de boom. De situatie werpt ook vragen op over Chinese financiële praktijken en hun invloed op de crypto-markt.

Long squeeze en de Amerikaanse rente

Een logischere oorzaak lijkt een zogeheten long squeeze te zijn. Een long squeeze treedt op wanneer de prijs van een beleggingsinstrument, zoals een crypto, snel daalt, waardoor beleggers met een ‘long’ positie (investeerders die verwachten dat de prijs zal stijgen) gedwongen worden hun posities te verkopen. Hierdoor komt er plots veel aanbod op de markt en versterkt daarmee de prijsdaling.

De markt begaf zich na meerdere succesverhalen, zoals de meerdere aanvragen van Bitcoin spot ETFs en de gedeeltelijke winst van Ripple zijn rechtszaak, in een positieve stemming. Dit zorgde ervoor dat veel long posities werden geopend. Bij het uitblijven van een goedkeuring van een spot ETF bleef de markt zich vervolgens wekenlang nauwelijks verroeren 

Een andere oorzaak kan ook aan de macro-economische situatie van Amerika liggen. Het land ziet al langere tijd een stijging van de rente. Het zorgt ervoor dat bedrijven en investeerders terughoudender worden in kapitaaluitgaven vanwege de hogere financieringskosten.

Gratis 10 euro aan Crypto

Wil je de cryptowereld betreden en wellicht Bitcoin of een andere crypto kopen? Dan hebben we geweldig nieuws voor je! Dankzij een speciale deal tussen Newsbit en Bitvavo, een van de meest toegankelijke en gebruiksvriendelijke crypto beurzen in Europa, krijgen onze lezers een exclusieve aanbieding.

Als je je aanmeldt bij Bitvavo via de onderstaande knop, ontvang je niet alleen 10 euro gratis, maar betaal je ook geen handelskosten over je eerste 10.000 euro aan transacties.

Sources


Article information

Author: David Black DVM

Last Updated: 1699797242

Views: 428

Rating: 3.8 / 5 (38 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: David Black DVM

Birthday: 1923-05-12

Address: Unit 6016 Box 7445, DPO AA 22745

Phone: +4503893481915506

Job: Forensic Scientist

Hobby: Bird Watching, Sculpting, Kite Flying, Chocolate Making, Magic Tricks, Baking, Billiards

Introduction: My name is David Black DVM, I am a radiant, apt, ingenious, accomplished, unyielding, clever, audacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.